Kooli haridustehnoloogilise taristu ja riistvara praktikum

Uuring Raikküla Kooli töötajate koolitusvajadusest.

Eellugu:

Asudes tööle selle aasta jaanuaris õpetaja-haridustehnoloogina ja seoses Haapsalu õpingutega oli minu esimeseks eesmärgiks koostada meie koolile Digipöörde plaan. Selleks viisin kõigepealt läbi uuringu, kus selgitasin milline on meie kooli õpetajate, õpilaste, juhtkonna ja lastevanemate valmisolek digipöördeks ja milline on suhtumine nutiseadmete kasutamisse õppetöös.

Järgmise etapina koostasin Raikküla Kooli digipöörde plaani

Proejkti plaan nägi ette kolm etappi:

I etapp  – 2016 kevadeks

 1. hetkeolukorra kaardistamine- nutiuuring
 2. digipädevuste lisamine kooli õppekavasse
 3. arvutiõpetuse ainekava korrastamine
 4. õpetajate digipädevuste arendamine/tõstmine
 5. haridustehnoloogilise toe tagamine
 6. wifi võrgu korrastamine

II etapp – 2016 sügis – 2017 kevad

 1. õpetajate digipädevuste arendamise jätkamine- süsteemsed sisekoolitused, digivahetunnid
 2. uute digitaalsete õppemeetodite kasutusele võtt- nutitundide läbiviimine
 3. lahtised tunnid
 4. digiõppevara kohandamine/koostamine HEV õpilastele
 5. projektorite hange
 6. siseveebi juurutamine
 7. kodulehe kaasajastamine
 8. nutiürituste läbiviimine ja nende kajastamine kodulehel
 9. robootika juurutamine

III etapp – 2018 kevad

 1. infoekraanid igale korrusele, sööklasse, infovahetus.

Sügisel sai taas meeskonnaga kokku istutud ja arutatud milline on meie hetkeolukord, mida muuta, täiendada ja lisada.

Ja taas pean tõdema, et on käes olukord kus saan “lüüa kaks kärbest ühe hoobiga”. Ehk vajadus on plaan üle vaadata, muuta, liikuda edasi järgmise etapiga nii tööalaselt kui ka Kooli haridustehnoloogilise taristu ja riistvara praktikumi aine raames.

Projektiplaani teise etapi üks punkte on kooli töötajate digipädevuste arendamise jätkamine – süsteemsed sisekoolitused, digivahetunnid. Selleks, et analüüsida töötajate koolitusvajadust otsustasin läbi viia uue küsitluse.

Üldine info uuringu kohta:

 • Küsitluse viisin läbi ajavahemikul 1.-10. oktoober 2016.
 • Uuringu viisin läbi kasutades Google Forms küsitlust.
 • Uuringu eesmärgiks oli selgitada välja Raikküla Kooli pedagoogide IKT alane koolitusvajadus 2016/2017 õppeaastaks. Küsitluses palusin hinnata oma oskusi ja kirjeldada koolitusvajadusi, mis aitaks paremini omandada õpetajatele vajalikke digipädevusi.
 • Lingi edastasin 18 õpetajale/kasvatajale.
 • Uuringule vastas 11 töötajat- 10 naist ja 1 mees vanuses 51-70 eluaastat.

nimetu

Kokkuvõte:

 • Oma infootsimise oskust peavad minu kooli õpetajad valdavalt rahuldavaks ja heaks.
 • Samas näen vajadust teha väike koolitus Google otsingumootori erinevate kasutusvõimaluste kohta. Kuigi 5 õpetajat pidas oma sellekohast oskust heaks näen, et sellega peaks ikkagi tegelema.

nimetu

 • Kindlasti näen vajadust teha väike koolitus erinevate andmebaaside kasutamise kohta. Sellekohaseid oskusi hindas heaks ainult 2 pedagoogi

nimetu

 • Kui oskust infot leida hinnati üldiselt heaks, siis oskust, kuidas seda leitud infot salvestada, järjehoidjasse lisada hinnati juba kesisemalt.

nimetu

 • Küsitluse käigus sain kinnitust ka enda sisetundele, et sellel õppeaastal pean rääkima kindlasti GoogleDrive võimalustest.

nimetu

 • Office tarkvara kasutuse küsimustest/vastustest ilmnes, et Wordi kasutusoskust hinnati heaks ja väga heaks (kuigi ise veidi kahtlen selles), vajadus ilmnes pigem PowerPointi oskuse tõstmisele. Siinkohal näen mina isegi rohkem potensiaali veebipõhiste esitlusprogrammide tutvustusele (Prezist ollakse veidi kuulnud).

nimetu

nimetu

 • Kui netiketi reegleid üldiselt teati, siis uuringust ilmnes veel vajadus, kuidas seadistada oma privaatsusseadeid erinevates sotisaalvõrgustikes ja kuidas kujundada oma digitaalset jalajälge.

nimetu

nimetu

 • Töövahenditest ja keskkondadest kasutatakse kõige enam Koolielu portaali, Youtube; 4 vastanut kasutab tihti ka QR koodi, LearningAppsi ja GoogleDrive. Lisaks tõi 1 õpetaja välja, et kasutab  Krokotaki, Hiie kooli õppematejale, Lasteka– ja UpToTen keskkonda ning ERR digihoidlat.

nimetu

 • Lõpetuseks võin öelda, et vastuseid analüüsides selgus, et meie maja hetkeolukord koolitusvajaduse osas on järgmine:
 1. iPadi kasutamine
 2. Mängupõhine õpe – erinevad võimalused
 3. Autoriõigusseadus ja viitamine
 4. Infootsing andmebaasidest
 5. GoogleDrive kasutamine
 6. Internetis leidud info salvesamine (teks, pilt, video)
 7. Digitaalne jalajälg
 8. Privaatsusseaded sotsiaalvõrgustikes
 • Lisaks tuli küsitluse käigus välja, et vajadus on läbi viia ka individuaalseid koolitusi lisaks grupikoolitustele.

nimetu
Koolitusi üritan sellel õppeaastal läbi viia üle nädala. Igal esmaspäeval olen lõunast majas olemas, et aidata kolleege ja pakkuda neile individuaalset nõustamist. Soov oleks enamaks (usun, et ka vajadus on suurem) aga jah… reaalne elu on selline, et nädalas on 23 kontaktundi ja lihtsalt aega jääb väheks. On ju palju muidu kohustusi ka veel (arengukava koostamine, digipädevuste lisamine õppekavasse, ainekavadesse jooksvalt muid dokumente jne). Aga nagu öeldakse- “Loll, kes vabandusi ei leia”. Seega sellel teemal ma rohkem ei peatu.

 

Põnevaid koolitusi!

Liia Suup

18.10 2016

Advertisements

One thought on “Uuring Raikküla Kooli töötajate koolitusvajadusest.

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s