Õpikeskkonnad ja -võrgustikud

Ülevaade rühmatööst

Iga inimene, keda kohtad, teab midagi, mida Sina ei tea. Õpi temalt!

Alustaksin meie ühist blogipostitust just selle mõtteteraga, mis minu arvates väga täpselt iseloomustab meie rühmatöö olemust ….

Aga algusest siis …

Rühmatööks tuli disainida õpikeskkond. Meie rühma moodustavad Kristi Hints, Kurmet Kahju, Margit Sondberg ja mina, Liia Suup.

Ülevaade rühmatöö protsessist ja rühmaliikmete rollidest rühmatöö juures

Nagu ikka digiajastule kohane, toimus suurem osa meie arutelusid Facebookis ja Messengeris. Selleks otstarbeks lõi Kristi meile eraldi suletud grupi. Ühistööd tegime Google Drives. Lisaks veebipõhisele koostööle istusime ja jagasime oma mõtteid ka laupäevastel lõunapausidel. Kui nüüd rühmatöö protsessidel peatuda, siis etapid ja nende järjestuse pani paika õppejõud. Meie ülesandeks oli sisuline pool.

Meie rollijaotus:

Kuna keegi meist pole ühelgi teemal veel ekspert tegime enamus etappe läbi siiski üheskoos, üksteist toetades. Aga rollijaotust oli vaja teha … Seega võtsime appi mehe- Kurmeti loogika:

analüütik – Margit Sondber

õpidisainer – Kurmet Kahju

kujundaja – Liia Suup

dokumenteerija – Liia Suup

eestvedaja – Kristi Hints

tehniline ekspert – Kurmet Kahju

Järgnevalt toon välja meie rühmatöö tulemused:

Probleemi kirjeldus

Tänapäeva ühiskonnas ei saa me üle ega ümber 21. sajandi oskustest. Suurt tähelepanu pööratakse elukestavale õppele. Põhikooli (gümnaasiumi) lõpetav noor on aga tihtipeale teadmatuses, kes ta on ja mis saab edasi? Noore ees seisab esimene tõsine valik.

Siin tuleme appi meie! Läbi meie loodud kursuse õpivad õpilased tundma iseennast, saavad informatsiooni erinevatest elukutsetest, püüavad kavandada oma tulevikku.

Esimeseks tööks oli Sihtgrupi analüüs

Valisime persoonadeks ühe tüdruku ja ühe poisi, kes kirjeldavad meie kursuse peamist kasutajaid. Kristi koostas tüdruku persoona, Liia poisi oma ja Margiti kanda jäi teisene ehk kutsekoolis õppiva õpilase persoona.

Peamine persoona 1

opilase-vaade

Peamine persoona 2

opilase-vaade

Teisene persoona

opilase-vaade

Kui persoonad said kirjeldatud järgnes vahendite võrdlus ja valik:

Vahendite valikusse süvenes Kristi, kes tegi ära põhjaliku kodutöö. Otsus jäi õpihaldussüsteemi kasuks. Miks? Põhjenduseks järgmised plussid:

 • kõik vajalik materjal, sisu on ühes kohas;
 • turvaline -“keegi ei näe minu ülesandeid” – seda just osade õpilaste vaatenurgast, kes ei soovi oma töid teistele näidata;
 • lihtne navigeerida;
 • õppijate jälgimine mugav;

Võrdluseks valisime Moodle ja Schoology.

Valikusse jäi Schoology. Meie õpihaldussüsteemi valiku põhjendused võtab väga hästi kokku järgnev postitus. – Schoology Named Editor’s Choice by PC Mag!

Kurmet tõi lisaks veel välja  Schoology plussid:

 • Androidile lisaks iPod/iPhone – laiem valik, võimalus oma nutiseadet kasutada (näiteks kodutööde puhul);
 • Facebookile sarnane disain – õpilastele tuttav (notifications,friend request, messages, üldine avalehe arhitektuur);
 • Väga hea ja lihtne mobiilirakendus; mobiilirakendusena hea
 • Väga palju erinevaid rakendusi – saab luua ise oma isikliku pöördumispunkti isiklike rakenduste kasutamiseks, kus kõik muu vajalik on liidestatud (Youtube, dropbox, Google Drive, OneDrive jms).
 • Schoology on kasutajasõbralikum – nt testiküsimuste loomise osas.

Keskkond valitud asusime sellega põhjalikumalt tutvuma. Kurmeti kanda jäi õpilase konto võimalustega tutvumine. Liia süvenes õpetaja võimalustesse.

Õpikeskkonna Schoology tutuvustus

 1. Keskkonna kasutamise alustamine

Keskkond vajab kasutamiseks konto loomist. Keskkonda saab kasutada nii õpetaja, õpilase kui ka lapsevanema rollis.

 • õpetaja – täidab registreerimisväljad – kinnitab e-kirjaga – logib sisse;
 • lapsevanem – sisestab liitumiseks kursuse koodi; kood on seotud lapse nimega (ehk laps peab olema kursusega liitunud)
 • õpilane – sisestab liitumiseks kursuse koodi – täidab registreerimisväljad – logib sisse;

2.  Kursusele registreerimine

Õpetaja peab edastama õpilasele kursuse koodi. Meie loodud kursuse kood on PZSQF-DCQRB

3. Kursusega liitumine

Logib sisse – Courses – Join – sisestab koodi – automaatselt OK, kinnitust ei vaja. Õpetajale tuleb e-kiri, et õpilane liitus kursusega.

nimetu

4. Õpilase sisselogides ilmub talle automaatselt kursuse peamenüü.

Õpilane saab hallata isiklikku kontot, sisestada oma huvid ja andmed ning ka foto. Avalehel on näha kõik õppimisega seonduv – viimased tegevused, hinded, kalender, teated, isikute võrgustik, äppide keskkond.

Peamenüü osas saab rippmenüüdest valida enda valitud kursuste, kasutajate gruppide ning ressursside vahel.

Vasakul on näha tulevased õpilasele määratud ülesanded. Õpilane saab ise luua teateid, üritusi ning ka blogipostitusi. Üldine kujundus on õpilasele tuttav, kuna meenutab olemuselt Facebooki.

nimetu

ÕPILANE

 • Kursuse haldus – ei saa hallata
 • Õppijate haldus – õpilane ei saa hallata, aga saab vaadata kursusel olevate õpilaste nimekirja ja saata neile sõnumeid. Samuti saab laiendada Twitteri või Facebooki kaudu oma isiklikku võrgustikku.
 • Ajakava – kursusega seotud tegevused (assignments, events) asuvad kursuse lehel olles paremal kalendris
 • Õppematerjalid – on nähtavad kursuse avalehel avavaates, vastavalt sellele, kuidas õppejõud on nad koostanud – näiteks teemade kaupa. Kausta avades tulevad ette erinevad rerssursid, testid, lingid jms (võimalus filtreerida avalehel kohe kõik materjalid , küsimustikud, lingid, arutlused). Teadmistekontrolli kaustad on punased.
 • Ülesanded – ülesanded on nähtavad avalehel asuvas kalendris, kuvatud tähtaja alusel. Ülesandele klikides avaneb detailvaade, kus on võimalik kohe ka ülesande küsimusele kommentaariga vastata.
 • Suhtlusvahendid – sõnumid (saab suhelda õpilastega, kuid mitte administraatoritega). Funktsionaalsuselt Facebookile sarnane.
 • Rakendused – saab lisada erinevaid rakendusi „App centerist“ ning need oma kontoga ära siduda. Samuti saab vaadata isiklikke ressursse (õpiobjektid, allalaadimised) ja avalikke ressursse (juba etteantud ressursid, mida saab sorteerida teema, ressursi tüübi, klassi / taseme, failiformaadi ning erinevate parameetrite – kõige rohkem vaadatud, kõige populaarsem, kõige uuem jms – järgi). Kuna Schoology õpikeskkonna saab siduda ära erinevate personaalsete rakenduste ja äppidega, siis on võimalik Schoology keskkond muuta ainsaks pöördumispunktiks endale olulistele rakendustele.
 • Teavitused – saab ise määrata, mille kohta teavitusi tahad – kursuse uuendus, uuenduste kommentaarid või arutlused, enda postituste kommentaarid jne.
 • Hinded – avalehel vasakul õpimärgid ja hinded.

Meie loodud kursuse õpilase vaade:

nimetu

5. Õpetaja sisselogides kuvatakse talle töölaud kus on näha hiljutised tegevused

Avalehel olles saab ülemisest menüüst õpetaja teha järgmist:

 • valida erinevate loodud kursuste vahel. Samalt lingilt saab luua ka uue kursuse või ühineda juba loodud kursusega.
 • luua uusi gruppe, ühineda ise juba loodud grupiga, valida millise grupiga soovib “tegutseda”. Grupi loomisel saab kasutada erinevaid võimalusi – saab muuta grupi avalikuks, et kõik kes näevad saavad liituda. Saab ise gruppi liikmeid kutsuda ja saab grupi liikmeid vastu võtta tatlustega.
 • toimetada ressurssidega, materjalidega, mis võivad olla nii privaatsed, avalikud kui gruppidega jagatud.
 • lisaks on võimalus saata sõnumeid, vaadata sooviavaldusi liitumiseks ja teateid.

Vasakul olevast menüüst saab õpetaja:

 • vaadata hiljutisi tegevusi.
 • kalendris on näha eesolevad sündmused. Kursusega seotud sündmused on oranžid, gruppidega seotud sündmused rohelised, enda asutusega/kooliga seotud sündmused on lillad ning personaalsed sündmused on sinised. Kalendri vaadet saab valida kuu ja päeva lõikes.
 • vaadata milliste inimestega ta on läbi Facebooki või Twitteri ühenduses.
 • lisavõimaluste all saab lugeda Schoology ajaveebi postitusi.
 • rakenduste alt saab lisada ressurssidesse oma kursusele sobivaid äppe.

Paremal pool kuvatakse kõik tulevad sündmused. (ülesande nimi ja millisele kursusele ülesanne kuulub)

schoology-opetaja-vaate-skeem-1

ÕPETAJA

 • kursuse haldus – saab luua ja hallata kursuseid. Ühineda juba (teiste poolt) loodud kursustega
 • õppijate haldus – õppijate lisamiseks jagab õpetaja õpilastele kursuse koodi. Soovi korral saan õppijaid grupist, kursuselt eemaldada.
 • Ajakava õpetaja määrab ülesannetele ajalise tähtaja. Vajadusel ei pea igale ülesandele ajakava määrama.
 • õppematerjalid – õpetaja lisab kursust luues kõik vajalikud materjalid. Keskkonda saab lisada materjale nii linkidena kui failidena. Võimalik on importida materjale oma ressurssidest. Saab lisada ka väliseid keskkondi.  
 • suhtlusvahendid – suhelda saab keskkonna siseselt sõnumeid saates või laiendada oma suhtlusringi Facebooki ja Twitteri abil.
 • hinded – õpetaja saab määrata kuidas, milliseid töid ta hindab. Lisaks saab jagada õpimärke.

Meie loodud kursuse õpetaja vaade:

nimetu

Loodud õpikeskkonna skeem

meie-kursuse-opikeskkonna-skeem

Esitlus – link avaneb 3.02. Esitluse koostas Margit Sondberg.

Mida rühmatöö käigus õpiti?

Rühmatöö käigus mõtestasime enda jaoks paremini lahti õpikeskkonna, õppija ja õpetaja rolli õpiprotsessis ning saime selgemaks, kuidas lähtuvalt probleemipüstitusest/vajadusest sobivat õpikeskkonda planeerida ja kujundada (milliseid etappe läbida, millele vahendeid valides tähelepanu pöörata jne).

Eks alati annab paremini. Aga selline see meie rühmatöö hetkel sai. Peamine, et õppisime koos ja üksteiselt.

https://opikeskkonnad.wordpress.com/2016/11/23/ootused-ruhmatoodele/

Advertisements

2 thoughts on “Ülevaade rühmatööst

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s